Giải pháp

Giải pháp

Giải pháp

Giải pháp

Giải pháp cho nước cấp sinh hoạt, ăn uống

Giải pháp cho nước cấp sinh hoạt, ăn uống

Chất lượng nước sinh hoạt, ăn uống luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cá nhân cũng như các gia đình. Với những điểm bất cập trong chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt hiện nay, việc tìm kiếm giải pháp cho nước sinh hoạt, ăn uống lại càng cấp bách hơn. Hiểu được trăn trở đó của khách hàng, Amazon Water đã nghiên cứu thực tế và đưa ra các giải pháp tối ưu, tiết kiệm, đảm bảo các chỉ tiêu của bộ y tế ban hành gồm: QCVN: 02-2009/BYT - Tiêu chuẩn nước sinh hoạt; QCVN: 01/2009/BYT - Tiêu chuẩn nước ăn uống; QCVN: 06-1/2010/BYT.

Giải Pháp cho Nước Cấp Công Nghiệp

Giải Pháp cho Nước Cấp Công Nghiệp

Mỗi ngành công nghiệp có một yêu cầu riêng về chất lượng nước. Amazon đưa ra các giải pháp tối ưu và phù hợp cho các nhu cầu đặc thù cho mỗi ngành công nghiệp như: Nồi hơi, được phẩm, thực phẩm, bán dẫn, vv...

Giải pháp cho nước biển, nước nhiễm mặn

Giải pháp cho nước biển, nước nhiễm mặn

Nước biển, nước nhiễm mặn

Scroll