Nước cấp sinh hoạt, ăn uống

Nước cấp sinh hoạt, ăn uống

Nước cấp sinh hoạt, ăn uống

Giải pháp cho nước cấp sinh hoạt, ăn uống

admin

TỔNG QUAN:

Chất lượng nước sinh hoạt, ăn uống luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cá nhân cũng như các gia đình. Với những điểm bất cập trong chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt hiện nay, việc tìm kiếm giải pháp cho nước sinh hoạt, ăn uống lại càng cấp bách hơn.
         Hiểu được trăn trở đó của khách hàng,  Amazon Water đã nghiên cứu thực tế và đưa ra các giải pháp tối ưu, tiết kiệm, đảm bảo các chỉ tiêu của bộ y tế ban hành gồm: QCVN: 02-2009/BYT - Tiêu chuẩn nước sinh hoạt; QCVN: 01/2009/BYT - Tiêu chuẩn nước ăn uống; QCVN: 06-1/2010/BYT.

 

NƯỚC MÁY:

Với đặc thù của nước máy như đã phân tích ở mục tính chất nước máy, chúng tôi đưa ra hai cấp lọc phục vụ các mục đích khách nhau như sau:

  • Cấp lọc thô: Công suất từ 300-2000 l/h (tùy thuộc vào số lượng thành viên trong gia đình) gồm 2 cấp lọc loại bỏ cặn bẩn còn sót lại trong nước máy, loại bỏ màu, mùi, Clo dư và một phần kim loại nặng. Nước sau lọc phụ vu mục đích tắm, rửa, giặt giũ, lau nhà. .   (chi tiết)
  • Bộ lọc RO cao cấp: Với công suất 10-20l/h dể phục vụ cho mục đích cần chất lượng nước tinh khiết gồm: uống trực tiếp, nấu nướng trong phòng bếp, pha trà/cà phê, tắm và pha sữa cho em bé. (chi tiết)

Lưu ý: Chi tiết về thiết bị và quy trình phụ thuộc vào chất lượng nguồn nước đầu vào.

 

NƯỚC GIẾNG KHOAN:

Với đặc thù của nước giếng khoan như đã nêu ở mục tính chất nước ngầm, chúng tôi đưa ra hai cấp lọc phục vụ các mục đích khách nhau như sau:

  • Cấp lọc thô: Công suất từ 300-2000 l/h (tùy thuộc vào số lượng thành viên trong gia đình) gồm các cột lọc loại bỏ cặn bẩn , nâng pH, loại bỏ kim loại nặng, mùi hôi tanh, chống gây cáu cặn trong đường ống thiết bị. Nước sau lọc phụ vuc mục đích tắm, rửa, giặt giũ, lau nhà. (chi tiết)
  • Bộ lọc RO cao cấp: Với công suất 10-20l/h dể phục vụ cho mục đích cần chất lượng nước tinh khiết gồm: uống trực tiếp, nấu nướng trong phòng bếp, pha trà/cà phê, tắm và pha sữa cho em bé. (chi tiết)

Lưu ý: Chi tiết về thiết bị và quy trình phụ thuộc vào chất lượng nguồn nước đầu vào

 

 

Scroll