Nguồn nước sông suối

Nguồn nước sông suối

Nguồn nước sông suối

Nguồn nước sông suối

admin

Nước sông suối là nguồn nước truyền thống được sử dụng trong sinh hoạt của các dân cư gần hai bên bờ sông. Nước sông/suối có tính chất là ít kim loại, nhiều cặn lơ lửng, có chứa tảo, vi sinh vật và khi khuẩn.

 

Scroll